Ekonomistyrning

Ekonomistyrning innebär att företagsledning vidtar åtgärder för att nå de ekonomiska mål som har tagits fram. Jag ser till att du får korrekta beslutsunderlag genom att bokföringen sköts enligt god redovisningssed. Jag kan hjälpa företaget genom att föreslå åtgärder och hjälpa företagsledaren att sätta mål för att styra verksamheten mot de finansiella målen.