Bokslutsrapport och Periodbokslutsrapport

 

Bokslutsrapport, Periodbokslutsrapport eller revisionsberättelse?

Kvitto på redovisningen, men på olika sätt. Bokslutsrapporten lämnas en gång per år och en Periodbokslutsrapport kan således lämnas för önskad period, flera gånger om året av en auktoriserad redovisningskonsult. En revisionsberättelse lämnas av en auktoriserad revisor. Bokslutsrapporten används som ett kvitto på att företagets redovisning håller hög kvalitet men ersätter dock inte den revisionsberättelse som är ett krav för företag som omfattas av den lagstadgade revisionsplikten.

Kvalitetssäkrad redovisning

En Redovisningskonsult som är Auktoriserad följer Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, vilket dessutom innebär att en Bokslutsrapport kan lämnas som ett kvitto på god kvalitet i företagets redovisning. Hos banker och kreditinstitut är Bokslutsrapporten efterfrågad och ger dig som företagare bättre förutsättningar i näringslivet. Att kunna kvalitetssäkra företagets redovisning är en bra satsning för att säkerställa företagets ekonomiska rapportering.