Lönehantering och löneadministration

Lön är ofta företagets viktigaste och största post. Lönehantering innefattar en hel del administrativt arbete samtidigt som det är viktigt att allt blir rätt. Det gäller att vara uppdaterad på gällande regler. Lön är den del som alla anställda på ett företag alltid har rätt till enligt lag och något som är en viktig del i svensk lagstiftning. Utöver själva grundlönen i sig så tillkommer ofta även poster som förmåner, semesterersättning och sjuklön.

Lön faller in under den ekonomiska delen i företaget då den genererar underlag till bokföringen, dessutom ska lönesumma, förmåner, arbetsgivaravgifter och källskatt redovisas. Vad är exempelvis en löneförmån och hur ska den beskattas? Det är frågor som jag som redovisningskonsult har kunskap om.