Hjälp med bokföring och redovisning

Skulle du behöva hjälp med bokföring och redovisning? Oavsett bransch, storlek och företagsform kan du vända dig till mig. Som auktoriserad redovisningskonsult kan jag bistå dig och se till att din redovisning följer de lagar som finns inom området. Utifrån den löpande bokföringen, kan du även få olika rapporter för uppföljning. Du väljer vad som ska ingå i lösningen för din verksamhet.

Balansrapport, resultatrapport och verifikationslista är exempel på rapporter som fungerar som värdefulla analysunderlag. Avstämning och rapportering vid olika tidpunkter ger god överblick och en tydligare uppfattning om hur företagets intäkter och kostnader ser ut, samt vilka tillgångar och skulder som finns i din verksamhet.

Löpande bokföring & årsredovisning eller årsbokslut

Löpande bokföring/redovisning är den kontinuerliga bokföringen av företagets ekonomiska transaktioner under året. När räkenskapsåret är slut så gör vi bokslut. Den årliga presentationen av räkenskaperna från företagets bokföring kallas årsredovisning för aktiebolag, och årsbokslut för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag. Den som redovisar ett företags ekonomiska händelser ska följa strikta lagar som bland annat bygger på svensk skattelagstiftning.

Vill du ha ekonomisk rådgivning eller hjälp med din bokföring och redovisning i trakterna av Höganäs och Ängelholm? Min redovisningsbyrå har kontor både i Hjärnarp och småbåtshamnen i Höganäs. Hos mig kan du få hjälp med allt som rör företagets ekonomi, du väljer själv vilka delar som ska ingå i din lösning. Hör av dig så går vi igenom dina behov och förutsättningar, och vad jag skulle kunna göra för ditt företag.

Kontakta mig på telefon: 073-434 35 64 eller via mail: yk@yvonnekriborg.se