Periodbokslut

Ibland behöver ett företag upprätta ett periodbokslut, ex som beslutsunderlag för en eventuell investering. Periodbokslut tas fram på samma sätt som ett årsbokslut, skillnaden är att det endast avser en del av räkenskapsåret.

Periodbokslutsrapport

Om man väljer att upprätta ett periodbokslut kan en periodbokslutsrapport lämnas av mig som Auktoriserad Redovisningskonsult. Detta är ett kvalitetskvitto på att arbetet utförts enligt Reko, Svensk standard för redovisningstjänster.