Fakturering och fakturahantering

 

Viktigt att fakturan blir rätt

Snabb och enkel fakturering är ett tydligt tecken på ett friskt och välmående företag. Det är viktigt ur många aspekter att faktureringen sker kontinuerligt, inte minst för att företaget inte ska få problem med likviditeten. För att fakturera är det viktigt att ha koll på hur en faktura skall vara utformad och vilken information den skall ge, men även hur följesedel och order skall paketeras. Jag kan hjälpa dig med hela faktureringsrutinen eller delar av den.