Bokslut och årsbokslut

Årsbokslut innehåll

Ett bokslut är en sammanställning av ditt företags bokföring under ett räkenskapsår. Det skall ge en rättvisande bild av årets resultat. Årsbokslutet, som upprättas för enskilda firmor, handels- och kommanditbolag, är inte som en offentlig handling vilket däremot årsredovisningen, som upprättas för aktiebolag är. Det finns olika regelverk att följa, de sk K2 eller K3-regelverken. Jag hjälper dig att välja vad som passar bäst för dig och ditt företag

Bokslutsrapport och slopad revisionsplikt

Sedan ett antal år har det blivit slopad revisionsplikt för vissa företag. Du har dock fortfarande samma krav på dig när det gäller den löpande bokföringen och upprättandet av årsbokslutet. Bokslutet blir tillsammans med Bokslutsrapporten ditt kvitto på att företagets redovisning skötts korrekt. En Bokslutsrapport kan endast lämnas av en Auktoriserad Redovisningskonsult som har kunnat följa Reko, Svensk standard för redovisningstjänster, i uppdraget. Efterfrågat hos ex banker och myndigheter.