Deklaration

 

Deklaration för företag

Det finns flera olika typer av deklarationer som ett företag måste lämna. Det kan gälla för moms, arbetsgivaravgifter eller för företagets resultat. Olika tidpunkter och tidsperioder gäller. Det är viktigt att det blir rätt. Genom fullmakt ser jag till att deklarationen kommer in i tid.

Inkomstdeklaration för fysisk person

Varje år ska du även som skatteskyldig och fysisk person lämna in en inkomstdeklaration till Skatteverket som sedan beräknar din slutliga skatt. I den inkomstdeklaration du lämnar skall eventuell lön och avdragna skatter finnas med, samt eventuella avdrag, kapitalvinster eller kapitalförluster.